Kodenkan Ju Jitsu

Kodenkan Ju Jitsu

60

minutes

Level: Very hard
Limit of participants
Trainers:

Kodenkan Jiu Jitsu

 

*specialty class not included in Unlimited Yard Pass